Matilda Olivia
Sångcoaching

• Ska du göra en audition för att söka till Idol eller annat?
• Träna din sångstämma i kören eller kanske sjunga solo?
• Du kanske bara vill kunna sjunga bättre eller sjunga offentligt?

– Jag hjälper alla från professionella sångare och skådespelare till amatörer och badrumssångare.

• Vill du få bättre kontroll på din röst?
• Få ett större register?
• Ha en hållbarare och uthålligare röst?

– Då kanske du behöver förbättra din teknik och röstkondition.

• Vill du förstärka din sceniska framställning?
• Behöver du få ett tydligare uttal eller uttryck?

– Då kan vi koncentrera oss på detta.

• Har du scenskräck eller är nervös när du skall sjunga?
• Har du dåligt självförtroende och svårt att slappna av?

– Då kan jag hjälpa dig att få bukt med det så att du kan koncentrera dig på ditt framförande.
Vi utgår alltid från vad just du behöver och anpassar lektionerna efter dina förutsättningar!
Vi arbetar individuellt och tar hänsyn till hur mycket du har sjungit förut, vad du behöver jobba med just nu och vad du har för mål.
Vi börjar alltid med andningsövningar för att kolla av stödet, hur du använder din luft, kroppshållning och balans. Sedan jobbar vi med och sång- röstövningar i form av olika skalor, tränar olika uttryck, frasering m.m. Vissa rörelser, avspänning och massage, även tungmassage, kan ingå i ett pass. Vi går sedan vidare med att öva en sång i lämplig genre..
Du sjunger till förinspelad bakgrund på cd eller ackompanjeras av pianist. Jag undervisar i jazz, soul, gospel, pop/rock, visa och musikal.