Matilda Olivia
Röstcoaching

• Fungerar din röst som du vill?
• Blir du fort trött i rösten, hes eller tappar du styrka och klang?
• Når du ut som du vill?
• Lyssnar folk på dig?


Oavsett vad som gäller för dig så finns det hjälp att få! Men enkla verktyg kan också du bli en karismatisk talare eller åtminstone få ett mer nyanserat uttryck och en röst som håller till det du vill! Vi arbetar individuellt beroende på vad du behöver för att uttrycka det du vill och nå ditt mål.

Vi börjar med andningsövningar för att få igång stödet och få ner andningen i magen där kraften sitter, och för att se hur du använder din luft. Vi gör olika talövningar för att titta på frasering, styrka, klang och hur mycket luft som eventuellt pyser ut i onödan.

Vi jobbar också med hur man bibehåller sitt fokus utåt. Kroppshållning och balans är också viktig, samt hur du rör dig. Tungmassage, avspänning och enkel friskvårdsmassage kan ingå i en lektion. Du får läsa en text i olika styrka och med olika känsla och uttryck för att se hur detta påverkar röstens karaktär.Studie om lärares röstproblem

"Mer än en tiondel av alla lärare har problem med sitt viktigaste verktyg, rösten. Det visar en enkät med 500 lärare i Skåne. 13 procent av de tillfrågade grundskole- och gymnasielärarna sa sig ha påtagliga röstproblem, oftast i form av ständiga harklingar och heshet. Mer än en tredjedel av dessa personer var då och då tvungna att stanna hemma från skolan för att vila rösten".
Pressmeddelande från Lunds universitet 2010-02-23