Kör på arbetstid?

För ett piggare och friskare företag

Om du vill ge dina anställda mer positiv energi och ökat välbefinnande så är sång ett bra komplement till motion. Du ger din anställda chans till ett piggare och friskare liv som kommer att ge stort utslag i er verksamhet eftersom ni kommer att bli mer effektiva och kommer på sikt att orka mer. Att sjunga i kör kan även stärka teamkänslan på företaget.

Sång som friskvård – Sång främjar både den fysiska och psykiska hälsan. När man sjunger tränar man upp mag-, rygg- och bröstkorgsmuskulaturen. Dessa muskler håller oss upprätta, ger en god hållning och att vara stark i dem motverkar ryggont. I sång lär man sig andas rätt vilket motverkar stress och aktiverar kroppens reningssystem, lymfsystemet, som gör att vi håller oss friska. Spänningar och huvudvärk försvinner och man blir glad. Alla kan lära sig sjunga, inga förkunskaper krävs.

Sångens positiva effekter:
• Glädje
• Större välbefinnande
• Starkare immunförsvar
• Lägre stressnivå
• Ökad energi
• Djupare andning
• Bättre självförtroende
• Bättre hållning

Att sjunga tillsammans som grupp ger enorm tillfredställelse och livsglädje.
Ett av mina erbjudanden innefattar körundervisning under lunchtimmen på ditt företag! Jag har lett lunchkör på bl.a. Alfa Laval i Tumba och SKTF i Stockholm.

Främja hälsan och ge sångglädjen en chans på just ditt företag.